Šačianske tisy

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 362
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. nariadenie NVmK, 78/1990, 30. 03. 1990, 30.03.1990
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný a kultnúrno-výchovný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:29
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:RCOP v Prešove
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Košice II
  • Katastrálne územie: Šaca
  • Podrobná lokalizácia výskytu:tisy v Šaci
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 tis obyčajný Taxus baccata L. 173 11 4 nezistený
2 tis obyčajný Taxus baccata L. 146 11 4 nezistený
3 tis obyčajný Taxus baccata L. 145 11 4 nezistený
4 tis obyčajný Taxus baccata L. 146 11 4 nezistený
5 tis obyčajný Taxus baccata L. 160 11 4 nezistený
6 tis obyčajný Taxus baccata L. 155 11 4 nezistený
7 tis obyčajný Taxus baccata L. 119 11 4 nezistený
8 tis obyčajný Taxus baccata L. 91 11 4 nezistený
9 tis obyčajný Taxus baccata L. 102 11 4 nezistený
10 tis obyčajný Taxus baccata L. 79 11 4 nezistený
11 tis obyčajný Taxus baccata L. 125 11 4 nezistený
12 tis obyčajný Taxus baccata L. 139 11 4 nezistený
13 tis obyčajný Taxus baccata L. 84 11 4 nezistený
14 tis obyčajný Taxus baccata L. 198 11 4 nezistený
15 tis obyčajný Taxus baccata L. 168 11 4 nezistený
16 tis obyčajný Taxus baccata L. 143 11 4 nezistený
17 tis obyčajný Taxus baccata L. 90 11 4 nezistený
18 tis obyčajný Taxus baccata L. 104 11 4 nezistený
19 tis obyčajný Taxus baccata L. 125 11 4 nezistený
20 tis obyčajný Taxus baccata L. 77 11 4 nezistený
21 tis obyčajný Taxus baccata L. 67 11 4 nezistený
22 tis obyčajný Taxus baccata L. 63 11 4 nezistený
23 tis obyčajný Taxus baccata L. 126 11 4 nezistený
24 tis obyčajný Taxus baccata L. 108 11 4 nezistený
25 tis obyčajný Taxus baccata L. 56 11 4 nezistený
26 tis obyčajný Taxus baccata L. 122 11 4 nezistený
27 tis obyčajný Taxus baccata L. 118 11 4 nezistený
28 tis obyčajný Taxus baccata L. 119 11 4 nezistený
29 tis obyčajný Taxus baccata L. 116 11 4 nezistený