Rákociho dub

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 276
 • Právny predpis: 4. Vyhláška OÚ Trenčín, 141/2021, 15. 04. 2021, 15.04.2021
  3. Vyhláška OÚ Trenčín, 141/2021, 15. 04. 2021, 15.04.2021
  2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. ONV v Topolčanoch, 17/E/1/1984, 29. 11. 1984, 29.11.1984
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný význam. Má pozoruhodný výsoký vek, mohutný vzrast, estetický vzhľad s historickou spojitosťou a Rákociho povstaním.
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Bánovce nad Bebravou
  • Katastrálne územie: Podlužany
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Pri obci Podlužany
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 433 17 21 325