Platan v Bracovciach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 394
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ Košice, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. nariadenie ONV, 46/1990, 10. 10. 1990, 10.10.1990
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, ekologický, náučný a kultúrno-historický význam
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Vihorlat
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Michalovce
  • Katastrálne územie: Bracovce
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v Bracovciach
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 350 22 19 200