Novolipnický platan

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 233
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Bratislave, 1/1996, 12. 11. 1996, 12.11.1996
  1. NV hl.m.SSR, 271/1982, 07. 07. 1982, 07.07.1982
 • Dôvod ochrany: Významný exemplár z hľadiska kultúrneho, historického, vedeckého, krajinotvorného a estetického.
 • Význam ochrany: ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Bratislavský
  • Okres: Senec
  • Katastrálne územie: Nová Lipnica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:vo dvore rodinného domu pána Csádera Ottu, č.d. 356 Nová Lipnica
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 395 20 15 150