Maklúra pomarančová

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 265
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. OÚŽP Nové Zámky, 1/840131-VII, 31. 01. 1984, 31.01.1984
 • Dôvod ochrany: vedeckovýskumný, náučný a kultúrny význam
 • Význam ochrany: vedecký
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Nové Zámky
  • Katastrálne územie: Šurany
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri poľnej ceste JV od Šurian
  • Druh pozemku:orná pôda
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 110 10 8 50
2 maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 100 10 12 50
3 maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 108 10 18 50