Lipy v Župnom sirotinci

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 262
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. nariadenie ONV v Trenčíne, 4, 16. 12. 1983, 16.12.1983
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, kultúrno-historický a krajinne-ekologický význam.
 • Význam ochrany: krajinársky a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Biele Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Nové Mesto nad Váhom
  • Katastrálne územie: Beckov
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Dvor Župného sirotinca
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 395 19 nezistený 130
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 231 19 nezistený 180