Lipy v Žiline

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 187
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. nariadenie pléna OnV Žilina, č. 4/1982, 22. 04. 1982, 22.04.1982
 • Dôvod ochrany: Estetický, biologický a zdravotne-hygienický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a krajinársky
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Malá Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Žilina
  • Katastrálne územie: Žilina
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Kysucká cesta
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 353 20 6 130
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 504 nezistená 7 130