Lipy v Liptovskom Trnovci

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 142
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesením Rady ONV Lipt. Mikuláš, č. 212/1979, 10. 03. 1979, 10.03.1979
 • Dôvod ochrany: Biologický a estetický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa Tatranského NP
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Liptovský Mikuláš
  • Katastrálne územie: Liptovský Trnovec
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri starej evanielickej fare
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 330 22 16 100
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 321 20 14 100