Lipy v Lipt. Matiašovciach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 124
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesením Rady ONV Lipt. Mikuláš, č.162/75, 26. 09. 1975, 26.09.1975
 • Dôvod ochrany: Biologická a estetická hodnota.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa Tatranského NP
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Liptovský Mikuláš
  • Katastrálne územie: Liptovské Matiašovce
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pod cintorínom
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 310 17 8 100
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 443 19 10 110