Lipy pri kostole v Čadci

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 78
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesenie Rady ONV Čadca, č.184/1975, 19. 09. 1975, 19.09.1975
 • Dôvod ochrany: Kultúrno-historický, estetický a biologický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:19
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Kysuce
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Čadca
  • Katastrálne územie: Čadca
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri kostole
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 360 23 14 200
2 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 235 22 7 150
3 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 305 21 13 200
4 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 310 22 16 200
5 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 214 19 12 150
6 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 230 19 13 150
7 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 285 24 15 200
8 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 372 25 12 250
9 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 220 20 13 150
10 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 384 25 19 250
11 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 250 22 12 150
12 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 190 19 12 100
13 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 309 21 14 200
14 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 297 21 12 200
15 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 386 24 14 250
16 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 123 19 9 100
17 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 194 23 11 100
18 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 162 22 10 100
19 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 294 23 12 200