Lipová aleja v Žiline - Bytčici

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 185
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. nariadenie pléna OnV Žilina, č. 4/1982, 22. 04. 1982, 22.04.1982
 • Dôvod ochrany: Jedna s mála alejí vyššieho veku. Estetická a zdravotne-hygienická funkcia.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:6
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Malá Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Žilina
  • Katastrálne územie: Bytčica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:vedľa štátnej cesty
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 239 19 7 130
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 242 20 7 130
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 250 19 7 130
4 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 257 19 7 130
5 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 262 20 7 130
6 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 344 21 8 130