Katalpa v Hnúšti

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 149
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. ONV v Rimavskej Sobote, 81/1980, 12. 09. 1980, 12.09.1980
 • Dôvod ochrany: Strom má biologický a architektonický význam.
 • Význam ochrany: estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Cerová vrchovina
 • Ochranné pásmo:3. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Rimavská Sobota
  • Katastrálne územie: Hnúšťa
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Mariássyho záhrada
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 katalpa bignóniovitá Catalpa bignonioides Walt. 396 11 12 170