Jedľa v L. Osade - Teplô

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 114
 • Právny predpis: 1. uznesenie Rady ONV Lipt. Mikuláš, č. 162/1975, 26. 09. 1975, 26.09.1975
 • Dôvod ochrany:
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a ekologický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Veľká Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Ružomberok
  • Katastrálne územie: Liptovské Revúce
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v lesnom poraste, blízko lesnej cesty vedúcej dnom doliny Teplô
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 jedľa biela Abies alba Mill. 446 40 6 150