Jedľa v Hrdzavej doline

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 453
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 8/2000, 02. 05. 2000, 02.05.2000
  1. VZV KÚ v Banskej Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
 • Dôvod ochrany: Náučný a biologický význam.
 • Význam ochrany: vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Muránska planina
 • Ochranné pásmo:3. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Revúca
  • Katastrálne územie: Muráň
  • Podrobná lokalizácia výskytu:NPR Hrdzavá dolina, v lesnom poraste ? dielec č. 415.
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 jedľa biela Abies alba Mill. 520 48 11 220