Gaštanica

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 259
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. nariadenie ONV v Trenčíne, 6, 16. 12. 1983, 16.12.1983
 • Dôvod ochrany: Vedecko-historický, študijný a kultúrno-výchovný význam.
 • Význam ochrany: ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:30
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Biele Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Nové Mesto nad Váhom
  • Katastrálne územie: Zemianske Podhradie
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pasienok
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:poľnohospodárskych organizácií
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 283 10 nezistený 170
2 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 302 10 nezistený 170
3 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 191 6 nezistený 170
4 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 91 5 nezistený 150
5 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 150 8 nezistený 160
6 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 158 6 nezistený 160
7 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 215 11 nezistený 170
8 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 150 6 nezistený 160
9 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 200 8 nezistený 170
10 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 225 9 nezistený 170
11 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 280 9 nezistený 170
12 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 143 9 nezistený 170
13 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 110 9 nezistený 160
14 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 112 9 nezistený 160
15 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 125 9 nezistený 160
16 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 188 9 nezistený 160
17 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 171 9 nezistený 160
18 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 108 9 nezistený 160
19 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 130 9 nezistený 160
20 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 123 9 nezistený 160
21 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 156 9 nezistený 160
22 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 147 9 nezistený 160
23 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 163 9 nezistený 160
24 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 106 9 nezistený 160
25 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 100 9 nezistený 160
26 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 151 9 nezistený 160
27 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 160 9 nezistený 160
28 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 122 9 nezistený 160
29 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 100 9 nezistený 160
30 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 290 9 nezistený 170