Duglaska v Starej Kremničke

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 56
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Uznesenie rady ONV v Žiari nad Hronom, 134/1975, 25. 07. 1975, 25.07.1975
 • Dôvod ochrany: Svojim zdravotným stavom a mohutnosťou kmeňa je ojedinelý exemplár v tunajších lesných porastoch.
 • Význam ochrany: vedecký a ekologický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žiar nad Hronom
  • Katastrálne územie: Stará Kremnička
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Ždáňska Studňa - ústie prameňa Potôčik
  • Druh pozemku:
  • Druh vlastníctva:
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 274 30 15 100