Duby v Berku

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 286
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. ONV Nové Zámky, 2/860923-II, 23. 09. 1986, 23.09.1986
 • Dôvod ochrany: vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný význam
 • Význam ochrany: ekologický
 • Počet stromov:14
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Nové Zámky
  • Katastrálne územie: Nové Zámky
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v extraviláne, lesopark Berek
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 480 30 17 250
2 dub letný Quercus robur L. 450 28 26 250
3 dub letný Quercus robur L. 440 25 18 250
4 dub letný Quercus robur L. 270 22 8 250
5 dub letný Quercus robur L. 320 22 16 250
6 dub letný Quercus robur L. 290 22 14 250
7 dub letný Quercus robur L. nezistený nezistená nezistený 250
8 dub letný Quercus robur L. 360 24 22 250
9 dub letný Quercus robur L. 370 21 21 250
10 dub letný Quercus robur L. 245 22 12 250
11 dub letný Quercus robur L. 340 22 19 250
12 dub letný Quercus robur L. 220 20 8 250
13 dub letný Quercus robur L. 330 24 15 250
14 dub letný Quercus robur L. 360 25 17 250