Duby v bažantnici

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 488
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Nitre, 5/2001, 25. 10. 2001, 25.10.2001
 • Dôvod ochrany: Kultúrny význam, stromy patria medzi najrozmernejšie jedince v okrese.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:11
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Nové Zámky
  • Katastrálne územie: Palárikovo
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur 460 nezistená 23 nezistený
2 dub letný Quercus robur 420 nezistená 25 nezistený
3 dub letný Quercus robur 420 nezistená 22 nezistený
4 dub letný Quercus robur 355 nezistená 22 nezistený
5 dub letný Quercus robur 400 nezistená 20 nezistený
6 dub letný Quercus robur 450 nezistená 22 nezistený
7 dub letný Quercus robur 385 nezistená 13 nezistený
8 dub letný Quercus robur 390 nezistená 22 nezistený
9 dub letný Quercus robur 415 nezistená 25 nezistený
10 dub letný Quercus robur 370 nezistená 21 nezistený
11 dub letný Quercus robur 505 nezistená 25 nezistený