Duby na Trojačke

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 47
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesenie Rady ONV Čadca, č.184/1975, 19. 04. 1975, 19.04.1975
 • Dôvod ochrany: Dendrologický, biologický a estetický význam.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:5
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Kysuce
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Čadca
  • Katastrálne územie: Makov
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Trojačka
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub zimný Quercus petrea (Matt.)Liebl. nezistený nezistená nezistený nezistený
2 dub zimný Quercus petrea (Matt.)Liebl. 229 18 10 150
3 dub zimný Quercus petrea (Matt.)Liebl. nezistený nezistená nezistený nezistený
4 dub zimný Quercus petrea (Matt.)Liebl. 183 20 12 100
5 dub zimný Quercus petrea (Matt.)Liebl. 166 19 14 100