Dub cerový Hrušovany

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 284
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. ONV v Topoľčanoch, 22/G/4/1986, 13. 02. 1986, 13.02.1986
 • Dôvod ochrany: Estetická, vedecko-výskumná, náučná a kultúrno-výchovná hodnota.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Topoľčany
  • Katastrálne územie: Hrušovany
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Pod vinohradmi
  • Druh pozemku:orná pôda
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub cerový Quercus cerris L. 459 20 22 300