Borovice v Terchovej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 194
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. OnV v Žiline, 4/1982, 22. 04. 1982, 22.04.1982
 • Dôvod ochrany: Exot, pôvodom zo Sev. Ameriky. Ojedinelý výskyt na území okresu.
 • Význam ochrany: vedecký
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Malá Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Žilina
  • Katastrálne územie: Terchová
  • Podrobná lokalizácia výskytu:cintorín
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 borovica hladká Pinus strobus L. 222 22 10 150
2 borovica hladká Pinus strobus L. 212 21 10 150