Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Vyšnoorlícka lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 508
 • Právny predpis: 1. Vyhláška, 1/2011, 20. 05. 2011, 20.05.2011
 • Dôvod ochrany: Ochrana významného stromu s vedeckou, ekologickou a estetickou hodnotou.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:RCOP v Prešove
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Svidník
  • Katastrálne územie: Vyšný Orlík
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata 397 30 18 390