Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Vejmutovka v Dúbrave

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 345
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. nariadenie ONV, 53/1990, 02. 02. 1990, 02.02.1990
 • Dôvod ochrany: Sadovnícky, dendrologický, estetický a reakreačný význam.
 • Význam ochrany: estetický a ekologický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Poloniny
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Snina
  • Katastrálne územie: Dúbrava
  • Podrobná lokalizácia výskytu:areál MNV
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 borovica hladká Pinus strobus L. 315 34 19 150