Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Uňadovský tis

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 404
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. OÚŽP v B.Bystrici, ŽP-444/1991-3, 25. 06. 1991, 25.06.1991
 • Dôvod ochrany: Jeden z najstatnejších exemplárov tohoto botanického druhu v oblasti. Dôležitý z hľadiska biologického, vedecko-výskumného a náučného.
 • Význam ochrany: vedecký, ekologický a krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Bystrica
  • Katastrálne územie: Podlavice
  • Podrobná lokalizácia výskytu:lesný dielec 186a
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 tis obyčajný Taxus baccata L. 188 14 8 400