Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Topole v Radoli

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 89
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesenie Rady ONV v Čadci, č.184/1975, 19. 09. 1975, 19.09.1975
 • Dôvod ochrany: Biologický a estetický význam.
 • Význam ochrany: ekologický a krajinársky
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Kysuce
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Kysucké Nové Mesto
  • Katastrálne územie: Radoľa
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v Radoli
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 topoľ čierny Populus nigra L. nezistený nezistená nezistený nezistený
2 topoľ čierny Populus nigra L. 395 22 14 150