Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Topoľ v Nižnej Sitnici

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 368
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997-VZV/ŽP, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. Nariadenie ONV vo Vranove n/Topľou, č.51, 29. 05. 1990, 29.05.1990
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, estetický a historický význam.
 • Význam ochrany: ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Východné Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Humenné
  • Katastrálne územie: Nižná Sitnica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri rieke Oľka pod kapličkou
  • Druh pozemku:orná pôda
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 topoľ sivý Populus x canescens (Aiton) Sm. 800 22 20 100