Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Topoľ sivý pod Perpešom

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 485
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Banskej Bystrici, 4/2003, 27. 02. 2003, 27.02.2003
 • Dôvod ochrany: Strom svojimi rozmermi, vitalitou, rastovou schopnosťou a vekom má vysokú hodnotu najmä z vedeckého hľadiska
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Muránska planina
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Revúca
  • Katastrálne územie: Gemerská Ves
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 topoľ sivý Populus x canescens 697 37 25 nezistený