Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Tisy v Kremnici

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 55
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Uznesenie rady ONV v Žiari nad Hronom, 134/1975, 25. 07. 1975, 25.07.1975
 • Dôvod ochrany: Chránená drevina rastie v blízkosti domu, v ktorom žil a pracoval slovenský spisovateľ Dr. Zechenter Laskomerský.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žiar nad Hronom
  • Katastrálne územie: Kremnica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:SV časť Zechenterovej záhrady - pri dome č.948/1
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 tis obyčajný Taxus baccata L. 252 13 10 200
2 tis obyčajný Taxus baccata L. 231 15 10 200