Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Tisovec dvojradový v Krupine

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 130
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. ONV Zvolen, 230/75, 10. 10. 1975, 10.10.1975
 • Dôvod ochrany: Jedna z mála introdukovaných drevín tohto druhu na území okresu. Esteticky dotvára prostredie parku.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Krupina
  • Katastrálne územie: Krupina
  • Podrobná lokalizácia výskytu:park MDP v Krupine
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 tisovec dvojradový Taxodium distichum (L.) Rich. 344 16 12 100