Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Tis v Tajove

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 150
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Uznesenie ONV v B.Bystrici, 27/1981, 29. 04. 1981, 29.04.1981
 • Dôvod ochrany: Dendrologický význam, dotvára kultúrny areál pamätnej izby (rodiska) významných osobností: J.G.Tajovského a J. Murgaša.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Bystrica
  • Katastrálne územie: Tajov
  • Podrobná lokalizácia výskytu:námestie obce, predzáhradka objektu " Pamätná izba J. Murgaša"
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 tis obyčajný Taxus baccata L. 168 12 8 90