Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Stromy v obci Batizovce

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 479
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. Uznesenie rady ONV v Poprade, 1258/1975, 11. 07. 1975, 11.07.1975
 • Dôvod ochrany: Estetický, kultúrny význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:4
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa Tatranského NP
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Poprad
  • Katastrálne územie: Batizovce
  • Podrobná lokalizácia výskytu:okolo kostola
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 480 28 12 220
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 332 23 10 200
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 422 24 10 200
4 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 383 25 10 200