Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Stromy v Lutišiach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 174
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. nariadenie pléna OnV Žilina, č. 4/1982, 22. 04. 1982, 22.04.1982
 • Dôvod ochrany: Stromy tvoria dominantu miestneho cintorína.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a krajinársky
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Malá Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Žilina
  • Katastrálne územie: Lutiše
  • Podrobná lokalizácia výskytu:cintorín
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia cordata Mill. 317 29 20 130
2 lipa veľkolistá Tilia cordata Mill. 350 29 20 130
3 borovica hladká Pinus strobus L. 212 26 18 130