Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Smrekovec na Slanej Vode

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 494
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Žiline, 2/2006, 10. 04. 2006, 10.04.2006
 • Dôvod ochrany: Krajinotvorný, estetický a ekologický význam.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Horná Orava
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Námestovo
  • Katastrálne územie: Oravská Polhora
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 smrekovec opadavý Larix decidua Mill. 304 32 11 nezistený