Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Skupina líp pri kostole v Motyčkách

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 132
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. ONV v B.Bystrici, 201/1975, 31. 10. 1975, 31.10.1975
 • Dôvod ochrany: Kultúrny, vedecký a ekologický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a estetický
 • Počet stromov:9
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Nízke Tatry
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Bystrica
  • Katastrálne územie: Motyčky
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pod kostolom
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:nezistený
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 187 18 15 150
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 174 21 15 150
3 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 144 15 12 150
4 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 365 29 19 250
5 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 246 18 16 250
6 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 325 28 23 250
7 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 270 28 2 250
8 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 56 12 8 40
9 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 378 29 23 250