Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Skupina líp na cintoríne v Oravskej Porube

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 40
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesenie Rady ONV v Dolnom Kubíne, č. 43/1974, 08. 03. 1974, 08.03.1974
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, estetický, historický, kultúrno-výchovný a náučný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:10
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Horná Orava
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Dolný Kubín
  • Katastrálne územie: Zábrež
  • Podrobná lokalizácia výskytu:cintorín
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 399 27 12 110
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 413 27 16 110
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. nezistený nezistená nezistený nezistený
4 lipa malolistá Tilia cordata Mill. nezistený nezistená nezistený nezistený
5 lipa malolistá Tilia cordata Mill. nezistený nezistená nezistený nezistený
6 lipa malolistá Tilia cordata Mill. nezistený nezistená nezistený nezistený
7 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 457 20 13 110
8 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 341 20 12 110
9 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 331 16 16 110
10 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 290 16 16 110