Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Sekvojovec v parku v Cíferi

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 468
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Trnave, č. 3/2000, 02. 03. 2000, 02.03.2000
 • Dôvod ochrany: Vzhľadom na svoj vek, ekologickú, krajinotvornú a estetickú funkciu je mimoriadne významný strom v okrese Trnava.
 • Význam ochrany: ekologický a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Malé Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Trnava
  • Katastrálne územie: Cífer
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v parku
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:iní vlastníci
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.)Buchholz 536 50 12 150