Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Sekvojovec pri Zvoničke

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 57
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Uznesenie rady ONV v Žiari nad Hronom, 134/75, 25. 07. 1975, 25.07.1975
 • Dôvod ochrany: Vzácny výskyt introdukovanej dreviny v extraviláne mesta Novej Bane spolu s ostatnými jedincami na tejto lokalite vytvára pekný krajinný ráz.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žarnovica
  • Katastrálne územie: Nová Baňa
  • Podrobná lokalizácia výskytu:od centra mesta 1 km na lokalite Kohútovo
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz 212 34 12 60