Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Sekvojovec na cintoríne

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 148
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. OÚŽP v Žiari nad Hronom, 139/79, 15. 06. 1979, 15.06.1979
 • Dôvod ochrany: Cudzokrajný strom, jeho mohutnosť pôsobí estetickým dojmom. Zasluhuje si pozornosť a zvýšenú ochranu.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žarnovica
  • Katastrálne územie: Nová Baňa
  • Podrobná lokalizácia výskytu:na starom ev.cintoríne
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz 477 23 12 100