Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Sekvojovec mamutí

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 454
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Banskej Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Rozhodnutie OÚŽP Rim. Sobota, 505/1994, 09. 11. 1994, 09.11.1994
 • Dôvod ochrany: Zriedkavo sa vyskytujúci jedinec historického významu.
 • Význam ochrany: vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Muránska planina
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Rimavská Sobota
  • Katastrálne územie: Tisovec
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Dielik (k.ú. Tisovec) v parčíku pri pomníku padlým z druhej svetovej vojny
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz 109 15 6 45