Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Sekvojovce na Salašisku

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 60
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Uznesenie rady ONV v Žiari nad Hronom, 134/75, 25. 07. 1975, 25.07.1975
 • Dôvod ochrany: Estetický a dendrologický význam.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:5
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žarnovica
  • Katastrálne územie: Nová Baňa
  • Podrobná lokalizácia výskytu:z Rudna nad Hronom odbočka na les. cestu smer Kostivrch, po 2 km odbočka vľavo, odtiaľ asi 500m
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz 320 29 9 100
2 sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz 265 27 7 100
3 sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz 295 28 7 100
4 sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz 380 30 10 100
5 sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz 330 29 9 100