Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Sekvoja obrovská v Novej Lehote

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 65
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. uznesenie R-ONV Prievidza, 151/1975, 08. 08. 1975, 08.08.1975
 • Dôvod ochrany: Ekologický, kultúrny a krajinársky význam.
 • Význam ochrany: estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Prievidza
  • Katastrálne územie: Nová Lehota
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Pri fare
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz 459 22 10 160