Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Pusztelnikov brečtan

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 438
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Rozhodnutie OÚŽP v Žiari nad Hronom, ŽP-115/1993-ŠOP, 04. 02. 1994, 04.02.1994
 • Dôvod ochrany: Vylásením CHS v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v okrese.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žarnovica
  • Katastrálne územie: Nová Baňa
  • Podrobná lokalizácia výskytu:cintorín Nová Baňa
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brečtan popínavý Hedera helix L. 44 4 3 83