Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Praznovská lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 439
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. rozhodnutie OUŽP P.Bystrica, 481/1994-457.4, 14. 03. 1994, 14.03.1994
 • Dôvod ochrany: Rastie ako solitér na cintoríne nad obcou, kde tvorí svojou polohou, rozmermi a vekom dominantu celej doliny.
 • Význam ochrany: kultúrny, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Strážovské vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Považská Bystrica
  • Katastrálne územie: Praznov
  • Podrobná lokalizácia výskytu:areál cintorína
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 517 30 22 250