Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Platany v Rákoši - Bani

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 328
 • Právny predpis: 3. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  2. VZV KÚ v Rožňave, 1/1996, 01. 02. 1996, 01.02.1996
  1. ONV v Rožňave, 41/1989, 15. 09. 1989, 15.09.1989
 • Dôvod ochrany: Biologický, náučný, vedecký a estetický význam.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Muránska planina
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Revúca
  • Katastrálne územie: Rákoš
  • Podrobná lokalizácia výskytu:prístupová cesta k bani
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan západný Platanus occidentalis L. 284 22 24 120
2 platan západný Platanus occidentalis L. 310 23 28 120
3 platan západný Platanus occidentalis L. 344 23 25 120