Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Platany v Lučenci pri Szilassyho kaštieli

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 298
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. ONV v Lučenci, 27/1986/II, 22. 12. 1986, 22.12.1986
 • Dôvod ochrany: Platany majú vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný význam. Zaujímavá cudzokrajná drevina, na ktorej možno sledovať históriu introdukcie, adaptabilitu v našom prostredí a rastové možnosti.
 • Význam ochrany: kultúrny a estetický
 • Počet stromov:4
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Cerová vrchovina
 • Ochranné pásmo:3. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Lučenec
  • Katastrálne územie: Lučenec
  • Podrobná lokalizácia výskytu:okolie Szilassyho kaštieľa a materskej školy
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:ostatné spoločenstevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 377 27 28 200
2 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 312 23 30 200
3 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 254 13 11 150
4 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 545 26 24 200