Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Platany v Bieli

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 413
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. rozhodnutie OÚŽP v Trebišove, 378/1992, 17. 07. 1992, 17.07.1992
 • Dôvod ochrany: Vedecká, estetická a náučná hodnota.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Latorica
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Trebišov
  • Katastrálne územie: Biel
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v historickom parku
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan západný Platanus occidentalis L. 415 28 32 200
2 platan západný Platanus occidentalis L. 410 28 20 200
3 platan západný Platanus occidentalis L. 470 28 33 200