Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Platany na Veterine

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 360
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. nariadenie NVmK, 78/1990, 30. 03. 1990, 30.03.1990
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:RCOP v Prešove
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Košice I
  • Katastrálne územie: Severné Mesto
  • Podrobná lokalizácia výskytu:platany na veterine
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 468 22 20 nezistený
2 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 376 20 24 nezistený
3 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 595 18 20 nezistený