Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Platany javorolisté v parku

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 99
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. ONV Levice, 193/75-R-, 24. 09. 1975, 24.09.1975
 • Dôvod ochrany: Estetický vzhľad a mohotnusť stromov, ojedinelý výskyt
 • Význam ochrany: vedecký
 • Počet stromov:7
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Levice
  • Katastrálne územie: Kukučínov
  • Podrobná lokalizácia výskytu:V parku
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 259 25 30 200
2 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 243 25 nezistený 200
3 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 148 25 nezistený 200
4 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 206 25 nezistený 200
5 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 169 25 nezistený 200
6 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 184 25 nezistený 200
7 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 234 25 nezistený 200