Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Platanová aleja v Komárne

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 263
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. Rada ONV Komárno, 378/83, 27. 12. 1983, 27.12.1983
 • Dôvod ochrany: na návrh okresného konzervátora
 • Význam ochrany: vedecký, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:67
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Komárno
  • Katastrálne územie: Komárno
  • Podrobná lokalizácia výskytu:obojstranne na ul. platanová alej, na Alžbetinom ostrove
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 275 16 13 250
2 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 307 22 14 250
3 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 267 22 18 250
4 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 248 11 6 250
5 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 300 20 12 250
6 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 278 22 16 250
7 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 245 22 15 250
8 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 185 18 10 250
9 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 370 18 16 250
10 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 320 18 13 250
11 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 345 24 15 250
12 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 375 24 18 250
13 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 310 18 14 250
14 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 375 25 19 250
15 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 335 25 15 250
16 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 345 25 22 250
17 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 220 19 12 250
18 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 310 22 18 250
19 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 250 22 17 250
20 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 220 15 10 250
21 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 220 22 13 250
22 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 230 15 15 250
23 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 195 13 9 250
24 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 320 13 14 250
25 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 295 23 22 250
26 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 300 24 19 250
27 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 280 20 17 250
28 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 260 22 12 250
29 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 335 25 20 250
30 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 240 26 13 250
31 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 250 26 16 250
32 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 315 26 22 250
33 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 205 15 12 250
34 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 330 17 18 250
35 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 290 22 18 250
36 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 270 11 11 250
37 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 305 23 22 250
38 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 240 17 13 250
39 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 250 19 16 250
40 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 245 18 10 250
41 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 220 19 10 250
42 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 230 8 4 250
43 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 405 25 28 250
44 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 280 27 18 250
45 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 305 24 25 250
46 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 310 25 20 250
47 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 245 20 15 250
48 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 290 20 21 250
49 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 285 22 16 250
50 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 220 22 10 250
51 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 270 20 17 250
52 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 205 19 12 250
53 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 215 20 6 250
54 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 260 16 9 250
55 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 235 16 12 250
56 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 240 19 15 250
57 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 205 14 8 250
58 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 200 16 8 250
59 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 320 18 13 250
60 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 250 16 10 250
61 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 285 10 5 250
62 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 245 18 11 250
63 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 305 15 9 250
64 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 245 15 8 250
65 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 245 15 15 250
66 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 290 17 13 250
67 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 315 22 20 250