Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Platan v Zlatých Moravciach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 137
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ Nitra, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. R-ONV Nitra, 74/1977 R, 04. 12. 1977, 04.12.1977
 • Dôvod ochrany: Pozoruhodný exemplár s dobrým zdravotným stavom, má nádherný habitus a vysokú sadovnícku hodnotu.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Zlaté Moravce
  • Katastrálne územie: Zlaté Moravce
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Centrum mesta
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 485 24 32 150